GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI

Veri koruma
Şirketimize olan ilginiz için çok mutluyuz. Veri koruma, White Art Berlin'in yönetimi için özellikle yüksek bir önceliğe sahiptir. White Art Berlin web sitelerinin kullanımı, kişisel verilerin herhangi bir göstergesi olmadan mümkündür. Bununla birlikte, bir veri konusu web sitemiz aracılığıyla Şirketimizin özel hizmetlerini kullanmak istiyorsa, kişisel verilerin işlenmesi gerekli olabilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekiyorsa ve bu tür işlemler için yasal bir dayanak yoksa, genellikle veri konusunun onayını alırız.

Veri konusunun adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası gibi kişisel veriler her zaman genel veri koruma Yönetmeliğine ve White Art Berlin için geçerli olan ülkeye özgü veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak işlenir. Bu Gizlilik Politikası ile firmamız, topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin türü, kapsamı ve amacı hakkında halkı bilgilendirmek istemektedir. Ayrıca, veri konuları bu veri koruma beyanı aracılığıyla hak ettikleri haklar hakkında bilgilendirilecektir.

Denetleyici olarak, White Art Berlin, Bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel verilerin en eksiksiz şekilde korunmasını sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem uygulamıştır. Bununla birlikte, İnternet tabanlı veri aktarımı temel olarak güvenlik boşluklarına sahip olabilir, bu nedenle mutlak koruma garanti edilemez. Bu nedenle, her veri konusu kişisel verileri alternatif yollarla, örneğin telefonla bize iletmekte özgürdür.

1. tanımlar
White Art Berlin'in Veri Koruma beyanı, Avrupa yasa koyucu tarafından genel veri koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) kabulü için kullanılan terimlere dayanmaktadır. Gizlilik politikamız hem Halk hem de müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için okunması ve anlaşılması kolay olmalıdır. Bunu sağlamak için, kullanılan terimleri önceden açıklamak istiyoruz.

Bu Gizlilik Politikasında, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki şartları kullanıyoruz:

a) kişisel veriler
Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişi (bundan böyle "veri konusu" olarak anılacaktır) ile ilgili tüm bilgilerdir. Doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle isim, Kimlik Numarası, konum verileri, çevrimiçi kimlik veya o kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, psikolojik, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğinin bir ifadesi olan bir veya daha fazla özel özellik gibi bir Tanımlayıcıya atanarak tanımlanabilen bir gerçek kişi tanımlanabilir olarak kabul edilir.

(B) veri konusu
Veri konusu, Kişisel Verileri denetleyici tarafından işlenen herhangi bir tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek kişidir.

C) işleme
İşleme, otomatik prosedürlerin yardımı ile veya yardımı olmadan gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya kişisel verilerle ilgili herhangi bir dizi işlem anlamına gelir: toplama, toplama, organizasyon, sıralama, depolama, ayarlama veya Değiştirme, okuma, Sorgulama, kullanım, iletim, dağıtım veya başka bir dağıtım, karşılaştırma veya bağlantı, kısıtlama, Silme veya imha yoluyla açıklama.

(D) işleme kısıtlaması
İşlemin kısıtlanması, gelecekte işlenmesini sınırlamak amacıyla saklanan kişisel verilerin İşaretlenmesidir.

e) profil oluşturma
Profil oluşturma, bu kişisel verilerin, özellikle iş performansı, ekonomik durum, sağlık, kişisel Tercihler, ilgi alanları, güvenilirlik, davranış, konum veya konum değişikliği ile ilgili yönleri analiz etmek veya tahmin etmek için, gerçek bir kişiyle ilgili belirli kişisel yönleri değerlendirmek için kullanıldığı herhangi bir otomatik kişisel veri işleme türüdür.

F) takma ad
Takma ad, kişisel verilerin, bu ek bilgilerin ayrı olarak saklanması ve kişisel verilerin tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye atanmamasını sağlamak için Teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olması koşuluyla, kişisel verilerin herhangi bir ek bilgi olmadan belirli bir veri konusuna atanamayacağı şekilde İşlenmesidir.

g) denetleyici veya denetleyici
Denetleyici veya denetleyici, kişisel verilerin işlenmesinin amaçları ve araçları hakkında tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişi, kamu Otoritesi, kurum veya başka bir organdır. Bu tür işlemlerin amaçları ve araçları sendika veya Üye Devletlerin yasaları tarafından belirlenirse, sorumlu kişi veya atama için belirli kriterler sendika veya Üye Devletlerin yasaları tarafından sağlanabilir.

(H) işlemci
İşlemci, Kişisel Verileri denetleyici adına işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu Otoritesi, kurum veya başka bir organdır.

(i) alıcı
Alıcı, üçüncü bir Taraf olsun ya da olmasın, kişisel verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, kamu Otoritesi, kurum veya başka bir organdır. Bununla birlikte, birlik Hukuku veya Üye Devletlerin Yasaları uyarınca belirli bir soruşturma görevi kapsamında kişisel veri alabilecek yetkililer alıcı olarak kabul edilmeyecektir.

(J) Üçüncü Taraf
Üçüncü taraf, veri konusu, denetleyici, işlemci ve denetleyicinin veya işlemcinin doğrudan sorumluluğu altında kişisel verileri işlemeye yetkili kişiler dışındaki gerçek veya tüzel kişi, kamu Otoritesi, kurum veya başka bir organdır.

K) Rıza
Rıza, veri konusu tarafından belirli bir durum için gönüllü olarak, veri konusunun kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesini kabul ettiğini belirten bir beyan veya başka bir kesin doğrulayıcı eylem şeklinde bilgilendirilmiş ve açık bir şekilde ifade edilen herhangi bir niyet ifadesidir.

2. denetleyicinin adı ve adresi
Genel veri koruma Yönetmeliği, Avrupa Birliği üye Devletlerinde geçerli olan diğer veri koruma yasaları ve veri koruma niteliğine sahip diğer hükümler anlamında denetleyici,:

White Art Berlin

Dennewitzstrasse 6

10786 Berlin

Almanya

Tel.: +49 173 5702110

E-posta: info@whiteartberlin.com

Web sitesi: https://www.whiteartberlin.com/

3. çerezler
White Art Berlin Web sitesi çerezleri kullanır. Çerezler, bir internet tarayıcısı üzerinden bir bilgisayar sisteminde saklanan metin dosyalarıdır.

Çok sayıda web sitesi ve sunucu çerezleri kullanır. Birçok çerez bir çerez kimliği içerir. Çerez kimliği, çerezin benzersiz bir Tanımlayıcısıdır. Web sitelerinin ve sunucuların çerezin depolandığı belirli bir internet tarayıcısına atanabileceği bir dizeden oluşur. Bu, ziyaret edilen internet sayfalarının ve sunucuların, veri konusunun Bireysel tarayıcısını diğer çerezleri içeren diğer internet tarayıcılarından ayırt etmesini sağlar. Belirli bir İnternet Tarayıcısı benzersiz bir çerez kimliği ile tanınabilir ve tanımlanabilir.

Çerezlerin kullanımı sayesinde, White Art Berlin, Bu web sitesinin kullanıcılarına çerez ayarı olmadan mümkün olmayacak daha kullanıcı dostu hizmetler sağlayabilir.

Bir çerez kullanarak, web sitemizdeki bilgi ve teklifler kullanıcının yararına optimize edilebilir. Çerezler, daha önce de belirtildiği gibi, Web sitemizin kullanıcılarını tanımamızı sağlar. Bu tanıma amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmasını kolaylaştırmaktır. Örneğin, çerezleri kullanan bir Web sitesinin kullanıcısı, Web sitesi ve kullanıcının bilgisayar sisteminde saklanan çerez tarafından kabul edildiğinden, Web sitesini her ziyaret ettiğinizde kimlik bilgilerini yeniden girmek zorunda değildir. Başka bir örnek, çevrimiçi Mağazadaki bir alışveriş Sepetinin Çerezidir. Çevrimiçi mağaza, bir müşterinin sanal Alışveriş sepetine yerleştirdiği öğeleri bir çerez aracılığıyla hatırlar.

Veri konusu, kullanılan internet tarayıcısının uygun bir ayarı ile herhangi bir zamanda web sitemiz tarafından çerezlerin ayarlanmasını önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarlanmasına kalıcı olarak itiraz edebilir. Ayrıca, önceden ayarlanmış çerezler bir internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir. Bu, tüm popüler internet tarayıcılarında mümkündür. Veri konusu kullanılan internet tarayıcısında çerezlerin ayarını devre dışı bırakırsa, web sitemizin tüm işlevleri tam olarak kullanılamaz.

4. genel veri ve bilgilerin toplanması
White Art Berlin Web sitesi, bir veri konusu veya otomatik sistem Web sitesini aradığında bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veri ve Bilgiler sunucunun günlük dosyalarında saklanır. (1) kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri, (2) erişen sistem tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) erişen bir sistemin web sitemize girdiği Web sitesi (yönlendiriciler olarak adlandırılır), (4) web sitemize erişen bir sistem tarafından kontrol edilen web siteleri, (5) Web sitesine erişimin tarihi ve saati, (6) bir İnternet Protokolü adresi (IP adresi), (7) erişen sistemin İnternet servis sağlayıcısı ve (8) diğer benzer veri ve Bilgiler, Bilgi Teknolojisi Sistemlerimize yapılan saldırılar durumunda güvenliği sağlamak için tasarlanmıştır.

Bu genel veri ve bilgileri kullanırken, white Art Berlin veri konusu hakkında herhangi bir sonuç çıkarmaz. Bu bilgiler, (1) Web sitemizin içeriğini doğru bir şekilde sunmak, (2) Web sitemizin içeriğini ve reklamını optimize etmek, (3) Bilgi Teknolojisi sistemlerimizin ve Web sitemizin teknolojisinin sürekli çalışmasını sağlamak ve (4) bir siber saldırı durumunda kolluk kuvvetlerine kolluk kuvvetleri için gerekli bilgileri sağlamak için gereklidir. Bu nedenle, anonim olarak toplanan bu veriler ve bilgiler, bir yandan beyaz Sanat Berlin tarafından istatistiksel olarak ve aynı zamanda Şirketimizdeki Veri Koruma ve veri güvenliğini artırmak amacıyla, sonuçta işlediğimiz kişisel veriler için en uygun koruma seviyesini sağlamak amacıyla değerlendirilmektedir. Sunucu günlük dosyalarının anonim verileri, bir veri konusu tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak saklanır.

5. Web sitesi üzerinden iletişim
Yasal düzenlemeler nedeniyle, White Art Berlin Web sitesi, şirketimizle hızlı bir şekilde elektronik iletişim kurmanızı ve e-posta (E-Posta adresi) olarak adlandırılan genel bir adres de dahil olmak üzere bizimle doğrudan iletişim kurmanızı sağlayan bilgiler içerir. Bir veri konusu, E-posta yoluyla veya bir iletişim formu aracılığıyla Denetleyiciyle iletişim kurarsa, veri konusu tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak saklanır. Bir veri konusu tarafından Veri denetleyicisine gönüllü olarak iletilen bu tür kişisel veriler, veri konusuyla işleme veya İletişim Kurma amacıyla saklanır. Bu Kişisel Veriler üçüncü taraflara Aktarılmayacaktır.

6. Kişisel Verilerin rutin olarak silinmesi ve engellenmesi
Denetleyici, veri konusunun kişisel verilerini yalnızca depolama amacına ulaşmak için gerekli olan süre boyunca veya denetleyicinin tabi olduğu yasa veya yönetmeliklerde Avrupa yasa koyucu veya başka bir yasa koyucu tarafından sağlandığı sürece işler ve saklar.

Depolama amacı sona ererse veya Avrupa yasa koyucu veya başka bir yetkili yasa koyucu tarafından öngörülen bir saklama süresi sona ererse, kişisel veriler yasal düzenlemelere uygun olarak rutin olarak engellenir veya silinir.

7. Veri konusunun Hakları
(a) onay hakkı
Her veri konusu, Avrupa yasa koyucu tarafından, Denetleyiciden kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğine dair bir onay talep etme hakkına sahiptir. Bir veri konusu bu onay hakkından yararlanmak istiyorsa, herhangi bir zamanda denetleyicinin bir çalışanı ile iletişime geçebilir.

B) Bilgi Edinme Hakkı
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa yasa koyucu tarafından, kendisi hakkında saklanan Kişisel Veriler ve bu bilgilerin bir kopyası hakkında herhangi bir zamanda Denetleyiciden ücretsiz bilgi alma hakkına sahiptir. Buna ek olarak, Avrupa yasa koyucu, veri konusuna aşağıdaki bilgiler hakkında bilgi verdi::

işleme amaçları
işlenen kişisel veri kategorileri
kişisel verilerin ifşa edildiği veya ifşa edileceği alıcılar veya alıcı kategorileri, özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar
mümkünse, kişisel verilerin saklanacağı planlanan süre veya mümkün değilse, bu süreyi belirleme kriterleri
sizinle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi veya denetleyici tarafından işlenmesinin kısıtlanması veya bu tür işlemlere itiraz etme hakkının varlığı
bir denetim otoritesine şikayette bulunma hakkının varlığı
kişisel veriler veri konusundan toplanmazsa: verilerin kökeni hakkında mevcut tüm bilgiler
Madde 22 (1) uyarınca profil oluşturma da dahil olmak üzere otomatik karar vermenin varlığı.1 ve 4 GDPR ve — en azından bu gibi durumlarda-ilgili mantık ve bu tür işlemlerin veri konusu için kapsamı ve amaçlanan etkileri hakkında anlamlı bilgiler
Buna ek olarak, veri konusu, Kişisel Verilerin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa aktarılıp aktarılmadığına dair bilgi edinme hakkına sahiptir. Bu durumda, veri konusu da iletim ile ilgili uygun garantiler hakkında bilgi alma hakkına sahiptir.

Bir veri konusu bu erişim hakkından yararlanmak istiyorsa, herhangi bir zamanda denetleyicinin bir çalışanı ile iletişime geçebilir.

C) düzeltme hakkı
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa yasa koyucu tarafından kendisine ilişkin yanlış Kişisel Verilerin derhal düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir. Buna ek olarak, veri konusu, işleme amaçları göz önüne alındığında, ek bir beyan da dahil olmak üzere eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahiptir.

Bir veri konusu bu düzeltme hakkından yararlanmak istiyorsa, herhangi bir zamanda denetleyicinin bir çalışanı ile iletişime geçebilir.

d) silme hakkı (unutulma hakkı)
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa yasa koyucu tarafından, aşağıdaki nedenlerden birinin geçerli olması ve işlemin gerekli olmaması koşuluyla, Denetleyiciden kendisiyle ilgili kişisel verilerin derhal silinmesini talep etme hakkına sahiptir:

Kişisel veriler, artık gerekli olmayan bu tür amaçlar için toplandı veya başka bir şekilde işlendi.
Veri konusu, işlemin Madde 6 paragrafına uygun olarak dayandığı onayını iptal eder. 1 (A) GDPR veya sanat.9 para. 2 (A) GDPR ve işleme için başka bir yasal dayanak yoktur.
Veri konusu, Madde 21 paragrafına uygun olarak şunları yapmalıdır: 1 Gdpr işleme itiraz eder ve işleme için geçerli bir meşru neden yoktur veya veri konusu sanata uygun olarak dosyalayacaktır.21 para. 2 Gdpr işleme itiraz.
Kişisel veriler yasadışı olarak işlendi.
Kişisel Verilerin silinmesi, birlik yasalarına veya denetleyicinin tabi olduğu Üye Devletlerin yasalarına göre yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için gereklidir.
Kişisel veriler, Madde 8 paragrafına uygun olarak sunulan bilgi toplumu Hizmetleri ile ilgili olarak toplanmıştır. 1 gdpr.
Yukarıda belirtilen nedenlerden biri geçerliyse ve bir veri konusu White Art Berlin'de saklanan kişisel verilerin silinmesini düzenlemek istiyorsa, herhangi bir zamanda denetleyicinin bir çalışanı ile iletişime geçebilir. White Art Berlin çalışanı, silme talebinin derhal yerine getirilmesini sağlamalıdır.

Kişisel Veriler White Art Berlin tarafından kamuya açıklanmışsa ve şirketimiz Art. 17 para. 1 Gdpr Kişisel Verilerin silinmesini gerektiriyorsa, White Art Berlin, yayınlanan kişisel verileri işleyen diğer veri denetleyicilerini bilgilendirmek için teknik nitelikte olanlar da dahil olmak üzere mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetlerini dikkate alarak uygun önlemleri alacaktır, veri konusu, bu kişisel verilere yapılan tüm bağlantıların veya bu kişisel verilerin kopyalarının veya Çoğaltılmasının, işlem gerekli olmadığı sürece, bu diğer veri Denetleyicilerinden silinmesini talep etmiştir. White Art Berlin çalışanı, Bireysel durumlarda gerekli önlemleri alacaktır.

e) işleme kısıtlama hakkı
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa yasa koyucu tarafından, aşağıdaki koşullardan birinin yerine getirilmesi koşuluyla, denetleyicinin işlemeyi kısıtlamasını talep etme hakkına sahiptir:

Kişisel verilerin doğruluğu, veri konusu tarafından, denetleyicinin kişisel verilerin doğruluğunu doğrulamasına izin veren bir süre için itiraz edilir.
İşleme yasa dışıdır, veri konusu kişisel verilerin silinmesini reddeder ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının Kısıtlanmasını ister.
Veri denetleyicisi artık işleme amacıyla kişisel verilere ihtiyaç duymaz, ancak veri konusu yasal iddiaları savunmak, uygulamak veya savunmak için buna ihtiyaç duyar.
Veri konusu, uygun şekilde işleme itiraz etti. Madde 21, Par. 1 gdpr ve denetleyicinin meşru nedenlerinin veri konusununkinden daha ağır basıp basmadığı henüz belirlenmemiştir.
Yukarıda belirtilen koşullardan biri yerine getirilirse ve bir veri konusu White Art Berlin'de saklanan kişisel verilerin Kısıtlanmasını talep etmek isterse, herhangi bir zamanda denetleyicinin bir çalışanıyla iletişime geçebilir. White Art Berlin çalışanı, işlemin Kısıtlanmasını ayarlayacaktır.

F) veri taşınabilirliği hakkı
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa yasa koyucu tarafından, veri konusu tarafından bir denetleyiciye sağlanan kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma hakkına sahiptir. Ayrıca, bu verileri, Kişisel Verilerin sağlandığı denetleyici tarafından engellenmeden başka bir denetleyiciye aktarma hakkına sahiptir. 1 (A) GDPR veya sanat.9 para. 2 (A) GDPR veya sanat uyarınca bir Sözleşmede.6 para. 1 (b) GDPR'YE dayanır ve işleme, kamu yararına olan bir görevin yerine getirilmesi veya denetleyiciye verilen resmi otoritenin kullanılması için gerekli olmadığı sürece otomatik prosedürler kullanılarak gerçekleştirilir.

Buna ek olarak, veri konusu, Sanat uyarınca veri taşınabilirliği hakkını kullanırken.20 para. 1 GDPR, teknik olarak mümkün olduğu ve diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini etkilemediği sürece, kişisel verilerin doğrudan bir Denetleyiciden başka bir denetleyiciye aktarılmasını talep etme hakkına sahiptir.

Veri taşınabilirliği hakkını savunmak için, veri konusu herhangi bir zamanda White Art Berlin'in bir çalışanı ile iletişime geçebilir.

(g) itiraz hakkı
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa yasa koyucu tarafından, özel durumundan kaynaklanan nedenlerden dolayı, Madde 6 paragrafına uygun olarak kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkına sahiptir. 1 (E) veya (F) Gdpr, itiraz etmek için yapılır. Bu aynı zamanda bu hükümlere dayanan profil oluşturma için de geçerlidir.

İtiraz durumunda, white Art Berlin, veri konusunun çıkarlarından, haklarından ve özgürlüklerinden daha ağır basan işleme için zorlayıcı haklı nedenler göstermedikçe veya işleme, yasal iddiaları savunmak, uygulamak veya savunmak için kullanılmadıkça, kişisel verileri artık işlemez.

White Art Berlin, kişisel verileri doğrudan pazarlama amacıyla işliyorsa, veri konusu, bu tür bir pazarlama için kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine herhangi bir zamanda itiraz etme hakkına sahiptir. Bu, bu tür doğrudan reklamlarla ilgili olduğu sürece profil oluşturma için de geçerlidir. Veri konusu White Art Berlin'e doğrudan pazarlama amacıyla işleme itiraz ederse, White Art Berlin artık bu amaçlar için kişisel verileri işlemeyecektir.

Buna ek olarak, veri konusu, özel durumundan kaynaklanan nedenlerden dolayı, White Art Berlin tarafından bilimsel veya tarihsel araştırma amacıyla veya madde 89 paragrafına uygun olarak istatistiksel amaçlar için kullanılan kişisel verilerin işlenmesine karşı koruma hakkına sahiptir. 1 gdpr, kamu yararına olan bir görevi yerine getirmek için böyle bir işlem gerekli olmadıkça itirazda bulunur.

İtiraz hakkını kullanmak için, veri konusu White Art Berlin'in herhangi bir çalışanı ile iletişime geçebilir. Veri konusu ayrıca, Bilgi Toplumu hizmetlerinin kullanımı ile ilgili olarak, 2002/58/EC Direktifine bakılmaksızın, teknik şartnameleri kullanan otomatik prosedürler aracılığıyla itiraz hakkını kullanmakta özgürdür.

H) profil oluşturma da dahil olmak üzere Bireysel durumlarda otomatik kararlar
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, yalnızca profil oluşturma da dahil olmak üzere otomatik işleme dayalı olarak değil, Avrupa yasa koyucu tarafından verilen haklara sahiptir — (1) kararın veri konusu ile Denetleyici arasında bir sözleşmenin imzalanması veya yerine getirilmesi için gerekli olmadığı veya (2) denetleyicinin tabi olduğu birlik veya Üye Devletlerin mevzuatı uyarınca gerekli olmadığı durumlarda, yasal bir etkiye sahip olan veya benzer şekilde önemli ölçüde etkileyen bir karara tabi olmak, bu mevzuat, veri konusunun hak ve özgürlüklerini ve meşru çıkarlarını korumak için uygun önlemleri içerir veya (3) veri konusunun açık rızası ile yapılır.

Karar (1), veri konusu ile Denetleyici arasında bir sözleşmenin imzalanması veya yerine getirilmesi için gerekliyse veya (2) Veri konusunun açık rızası ile yapılırsa, White Art Berlin, veri konusunun hak ve özgürlüklerini ve meşru çıkarlarını korumak için uygun önlemleri alacaktır.

Veri konusu otomatik kararlarla ilgili hakları iddia etmek istiyorsa, herhangi bir zamanda denetleyicinin bir çalışanı ile iletişime geçebilir.

i) Veri Koruma onayının geri çekilmesi hakkı
Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen herhangi bir kişi, Avrupa yasa koyucu tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin izni herhangi bir zamanda iptal etme hakkına sahiptir.

Veri konusu Rızayı geri çekme hakkını kullanmak istiyorsa, herhangi bir zamanda denetleyicinin bir çalışanı ile iletişime geçebilir.

8. Facebook'un kullanımı ve kullanımı ile ilgili Gizlilik Politikası
Denetleyici, Facebook'un bileşenlerini Bu web sitesine entegre etti. Facebook bir sosyal ağdır.

Bir sosyal ağ, genellikle kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmasına ve sanal alanda etkileşime girmesine izin veren çevrimiçi bir topluluk olan çevrimiçi bir sosyal buluşma noktasıdır. Bir sosyal ağ, görüş ve deneyim alışverişi için bir platform olarak hizmet edebilir veya İnternet topluluğunun kişisel veya işle ilgili bilgi sağlamasına izin verebilir. Facebook, diğer şeylerin yanı sıra, sosyal ağ kullanıcılarının özel profiller oluşturmasına, fotoğraf yüklemesine ve arkadaşlık istekleri aracılığıyla ağ kurmasına olanak tanır.

Facebook, Facebook, Inc.tarafından işletilmektedir., 1 Hacker yolu, Menlo Park, CA 94025, ABD. Bir veri konusu ABD veya Kanada dışında yaşıyorsa, Kişisel Verilerin işlenmesinden Sorumlu Kişi Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda'dır.

Bir Facebook eklentisinin entegre edildiği denetleyici tarafından işletilen bu Web sitesinin tek tek sayfalarından birine her erişildiğinde, internet tarayıcısı, ilgili Facebook bileşeni tarafından Facebook'tan ilgili Facebook bileşeninin bir temsilini indirmek için otomatik olarak veri konusunun Bilgi Teknolojisi sistemine yönlendirilir. Tüm Facebook eklentilerine Genel Bir Bakış şu adreste bulunabilir: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE = = kaynaklar = = Bu teknik prosedürün bir parçası olarak, Facebook, web sitemizin hangi özel alt sayfasının veri konusu tarafından ziyaret edildiğini bilir.

Facebook, Facebook'a aynı anda giriş yaptıysa, veri konusu web sitemizi her aradığında ve web sitemizdeki ilgili kalış süresi boyunca, veri konusunun web sitemizin belirli alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Facebook Facebook Facebook bileşeni tarafından toplanır ve Facebook tarafından veri konusunun ilgili Facebook hesabıyla ilişkilendirilir.bu bilgiler Facebook bileşeni tarafından toplanır ve Facebook tarafından veri konusunun ilgili Facebook hesabına atanır. Facebook, Facebook Facebook'un web sitemize entegre edilmiş düğmelerinden birini, örneğin "Beğen"düğmesini tıklarsa veya veri konusu bir yorum gönderirse, Facebook bu bilgileri veri konusunun kişisel Facebook kullanıcı hesabına atar ve bu kişisel verileri saklar.

Facebook, Facebook Facebook Facebook bileşeni aracılığıyla, veri konusu web sitemizi ziyaret ettiğinde, veri konusu Facebook'a aynı anda giriş yaptığında, veri konusunun Facebook bileşenini tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın, veri konusunun web sitemizi ziyaret ettiği hakkında bilgi alır. Facebook'a Facebook'a bu tür bir bilgi aktarımı veri konusu tarafından istenmiyorsa, web sitemizi ziyaret etmeden önce Facebook hesabından çıkış yaparak iletmeyi engelleyebilir.

Facebook tarafından yayınlanan veri Politikası https://de-de.facebook.com/about/privacy / Facebook tarafından kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanımı hakkında bilgi sağlar. Ayrıca, Facebook'un veri konusunun gizliliğini korumak için hangi ayar seçeneklerini sunduğunu da açıklar. Facebook'a veri aktarımını bastırmayı mümkün kılan çeşitli uygulamalar da mevcuttur. Bu tür uygulamalar, veri konusu tarafından Facebook'a veri aktarımını bastırmak için kullanılabilir.

9. Google Analytics'in kullanımı ve kullanımı ile ilgili veri koruma hükümleri (Anonimleştirme fonksiyonu ile)
Bu web sitesinde, denetleyici Google Analytics bileşenini (Anonimleştirme fonksiyonu ile) entegre etti. Google Analytics bir Web analizi hizmetidir. Web analizi, Web sitelerine gelen ziyaretçilerin davranışlarıyla ilgili verilerin toplanması, toplanması ve değerlendirilmesidir. Bir Web analiz hizmeti, diğer şeylerin yanı sıra, bir veri konusunun bir Web sitesine hangi web sitesinden (yönlendiren olarak adlandırılır) geldiği, Web sitesinin hangi alt sayfalarına eriştiği veya bir alt sayfanın ne sıklıkta ve hangi süre için görüntülendiği hakkında veri toplar. Bir Web analizi esas olarak bir Web sitesini optimize etmek ve internet Reklamcılığının maliyet-fayda analizi için kullanılır.

Google Analytics bileşeninin işletme şirketi Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, İrlanda'dır.

Denetleyici, Google Analytics aracılığıyla Web analizi için "_gat" ekini kullanır._anonymizeİp". Bu ek, internet sayfalarımıza erişim Avrupa Birliği üye Devletinden veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasına Taraf başka bir devletten gerçekleşirse, Google tarafından veri konusunun internet bağlantısının IP adresini kısaltır ve anonimleştirir.

Google Analytics bileşeninin amacı, web sitemizdeki Ziyaretçi akışlarını analiz etmektir. Google, diğer şeylerin yanı sıra, web sitemizin kullanımını değerlendirmek, Web Sayfalarımızdaki faaliyetleri gösteren çevrimiçi raporlar oluşturmak ve Web sitemizin kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri sağlamak için toplanan verileri ve bilgileri kullanır.

Google Analytics, veri konusunun Bilgi Teknolojisi sistemine bir çerez ayarlar. Çerezlerin ne olduğu yukarıda açıklanmıştır. Çerez ayarı, Google'ın Web sitemizin kullanımını analiz etmesini sağlar. Denetleyici tarafından işletilen ve bir Google Analytics bileşeninin entegre edildiği bu Web sitesinin tek tek sayfalarından birine yapılan her çağrı, ilgili Google Analytics bileşeni tarafından veri konusunun Bilgi Teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısının çevrimiçi analiz amacıyla Google'a veri iletmesine otomatik olarak neden olur. Bu teknik prosedürün bir parçası olarak Google, Google'ın ziyaretçilerin ve tıklamaların kökenini takip etmek ve daha sonra Komisyon ödemelerine izin vermek için diğer şeylerin yanı sıra hizmet ettiği veri konusunun IP adresi gibi kişisel veriler hakkında bilgi alır.

Çerez, erişim süresi, erişimin yapıldığı yer ve veri konusu tarafından web sitemize yapılan ziyaretlerin sıklığı gibi kişisel bilgileri saklar. Web sitemizi her ziyaret ettiğinizde, veri konusu tarafından kullanılan internet bağlantısının IP adresi de dahil olmak üzere bu kişisel veriler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Google'a iletilir. Bu Kişisel Veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanır. Google, teknik prosedürle toplanan bu kişisel verileri üçüncü taraflara aktarabilir.

Veri konusu, yukarıda belirtildiği gibi, web sitemiz tarafından çerezlerin yerleştirilmesini, kullanılan internet tarayıcısının uygun bir ayarı ile herhangi bir zamanda önleyebilir ve böylece çerezlerin yerleştirilmesine kalıcı olarak itiraz edebilir. Kullanılan internet tarayıcısının bu şekilde ayarlanması, Google'ın veri konusunun Bilgi Teknolojisi sistemine bir çerez ayarlamasını da önleyecektir. Ayrıca, Google Analytics tarafından önceden ayarlanmış bir çerez, internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla herhangi bir zamanda silinebilir.

Buna ek olarak, veri konusu, bu Web sitesinin kullanımı ile ilgili Google Analytics tarafından oluşturulan verilerin toplanmasına ve bu verilerin Google tarafından işlenmesine itiraz etme ve önleme seçeneğine sahiptir. Bunu yapmak için, veri konusunun bağlantı altında bir tarayıcı eklentisi olması gerekir https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ındirin ve yükleyin. Bu tarayıcı eklentisi, JavaScript aracılığıyla Google Analytics'e, Web sitelerine yapılan ziyaretlerle ilgili hiçbir veri ve bilginin Google Analytics'e iletilemeyeceğini bildirir. Tarayıcı eklentisinin yüklenmesi Google tarafından bir çelişki olarak kabul edilir. Veri konusunun Bilgi Teknolojisi sistemi daha sonraki bir tarihte silinirse, biçimlendirilirse veya yeniden yüklenirse, Google Analytics'i devre dışı bırakmak için veri konusu Tarayıcı eklentisini yeniden yüklemelidir. Tarayıcı eklentisi, veri konusu veya güç alanınıza bağlı başka bir kişi tarafından kaldırılırsa veya devre dışı bırakılırsa, Tarayıcı eklentisini yeniden yükleyebilir veya yeniden etkinleştirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi ve Google'ın geçerli gizlilik politikası şu adreste bulunabilir: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy / ve altında http://www.google.com/analytics/terms/de.html = = kaynaklar = = Google Analytics bu linkte yer almaktadır https://www.google.com/intl/de_de/analytics / daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

10. Instagram uygulamasına ve kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri
Denetleyici, Instagram hizmetinin bileşenlerini bu web sitesinde entegre etti. Instagram, görsel-işitsel bir platform olarak nitelendirilen ve kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşmasını ve bu tür verileri diğer sosyal ağlarda yaymasını sağlayan bir hizmettir.

Instagram hizmetlerini işleten şirket Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland'dır.

İşlemden sorumlu kişi tarafından işletilen ve bir Instagram bileşeninin (Insta düğmesi) entegre edildiği bu web sitesinin ayrı sayfalarına her erişildiğinde, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı otomatik olarak ilgili Instagram bileşeni ile değiştirilir. Instagram'dan ilgili bileşenin bir temsilini indirmenizi ister. Bu teknik sürecin bir parçası olarak Instagram, web sitemizin hangi belirli alt sayfasının ilgili kişi tarafından ziyaret edildiği hakkında bilgi alır.

İlgili kişi aynı anda Instagram'da oturum açtıysa, Instagram, ilgili kişinin web sitemize her ziyaretinde ve web sitemizde kaldığı süre boyunca ilgili kişinin hangi alt sayfayı ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler Instagram bileşeni tarafından toplanır ve ilgili kişinin ilgili Instagram hesabına atanır. İlgili kişinin web sitemize entegre edilmiş Instagram düğmelerinden birine tıklaması durumunda, onunla aktarılan veriler ve bilgiler ilgili kişinin kişisel Instagram kullanıcı hesabına atanır ve Instagram tarafından saklanır ve işlenir.

Instagram, ilgili kişinin web sitemize erişirken aynı zamanda Instagram'da oturum açmış olması durumunda, ilgili kişinin web sitemizi ziyaret ettiği Instagram bileşeni aracılığıyla her zaman bilgi alır; bu, ilgili kişinin Instagram bileşenini tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi bu bilgilerin Instagram'a iletilmesini istemiyorsa, web sitemizi aramadan önce Instagram hesabından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.

Daha fazla bilgi ve Instagram'ın uygulanabilir veri koruma hükümleri https://help.instagram.com/155833707900388 ve https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ adreslerinde bulunabilir.

11. İşleme için yasal dayanak
Madde 6 yaktım. Bir DS-GVO, belirli bir işleme amacı için onay aldığımız işleme operasyonlarının yasal dayanağı olarak şirketimize hizmet eder. Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmeyi yerine getirmek için gerekliyse, örneğin, malların teslimi veya diğer hizmetlerin veya bedellerin sağlanması için gerekli olan işleme faaliyetlerinde olduğu gibi, işlemenin temelini Madde 6 yaktım. b GDPR. Aynı durum, örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili soruşturma durumlarında, sözleşme öncesi önlemleri uygulamak için gerekli olan işleme operasyonları için de geçerlidir. Şirketimiz, örneğin vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için kişisel verilerin işlenmesini gerektiren yasal bir yükümlülüğe tabi ise, işleme Madde 6 I yaktı. c GDPR. Nadir durumlarda, veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için kişisel verileri işlemek gerekebilir. Örneğin, şirketimize gelen bir ziyaretçinin yaralanması ve adı, yaşı, sağlık sigortası verileri veya diğer hayati bilgilerinin bir doktora, hastaneye veya başka bir üçüncü şahsa aktarılması gerekiyorsa durum böyle olacaktır. Daha sonra işlem, yaktığım Madde 6'ya dayanacaktı. d GDPR temel alınmıştır. Nihayetinde, işleme operasyonları Madde 6 yaktı. f GDPR. Yukarıda belirtilen yasal dayanakların herhangi biri tarafından kapsanmayan işleme işlemleri, ilgili kişinin çıkarları, temel hak ve özgürlüklerinin üstün gelmemesi koşuluyla, şirketimizin veya üçüncü bir kişinin meşru menfaatini korumak için işlemenin gerekli olması halinde bu yasal temele dayanmaktadır. Avrupa yasa koyucusu tarafından özel olarak bahsedildiği için bu tür işleme operasyonlarını yürütmemize izin verilmektedir. Bu bağlamda, ilgili kişinin sorumlu kişinin müşterisi olması durumunda meşru bir menfaatin üstlenilebileceği görüşündedir (ifade 47 cümle 2 GDPR).

12. Kontrolör veya üçüncü bir şahıs tarafından takip edilen işlemede meşru menfaatler
Kişisel verilerin işlenmesi 6. maddeye dayanıyorsa yaktım. f DS-GVO, tüm çalışanlarımızın ve hissedarlarımızın refahı için işimizi yürütme konusundaki meşru menfaatimizdir.

13. Kişisel verilerin saklanma süresi
Kişisel verilerin depolanma süresi için kriter, ilgili yasal saklama süresidir. Son teslim tarihi geçtikten sonra, sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşmenin başlatılması için artık gerekli olmaması koşuluyla, ilgili veriler rutin olarak silinir.

14. Kişisel verilerin sağlanması için yasal veya sözleşme hükümleri; Sözleşmenin imzalanması için gereklilik; Veri sahibinin kişisel verileri sağlama yükümlülüğü; karşılık vermemenin olası sonuçları
Kişisel verilerin sağlanmasının kısmen yasaların gerektirdiğini (ör. Vergi düzenlemeleri) veya sözleşme hükümlerinden (ör. Sözleşme ortağıyla ilgili bilgiler) kaynaklanabileceğini açıklıyoruz. Bir sözleşmeyi imzalamak için, bazen bir veri sahibinin bize daha sonra işlememiz gereken kişisel verileri sağlaması gerekebilir. Örneğin, ilgili kişi, şirketimiz kendisiyle bir sözleşme yaptığında bize kişisel verileri sağlamakla yükümlüdür. Kişisel verilerin sağlanamaması, ilgili kişi ile sözleşmenin yapılamayacağı anlamına gelir. İlgili kişi kişisel verileri vermeden önce, ilgili kişi çalışanlarımızdan biriyle iletişime geçmelidir. Çalışanımız, kişisel verilerin sağlanmasının yasa veya sözleşme tarafından gerekli olup olmadığını veya sözleşmenin imzalanması için gerekli olup olmadığını, kişisel verileri sağlama yükümlülüğünün olup olmadığını ve kişisel verilerin sağlanmamasının ne gibi sonuçlar doğuracağını ilgili kişiye ayrı ayrı açıklar.

15. Otomatik karar vermenin varlığı
Sorumlu bir şirket olarak, otomatik karar verme veya profil oluşturma kullanmıyoruz.

Bu veri koruma beyanı, veri koruma yasası Christian Solmecke ile işbirliği içinde Schweinfurt'ta harici veri koruma görevlisi olarak hareket eden DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH'nin veri koruma beyanı oluşturucusu tarafından oluşturulmuştur.